JAMBO Nagrywarka

Ogólne informacje o usłudze

  • Lista kanałów, na których można nagrywać w usłudze JAMBO Nagrywarka może ulec zmianie bez dodatkowej informacji.
  • Dostępność żadnego kanału nie jest gwarantowana.
  • Nagrywarka jest dostępna bezpłatnie dla każdego Abonenta przy czym zakres usługi (liczba dni dostępności nagrania, wielkość wirtualnego dysku, liczba jednocześnie nagrywanych audycji) może być uzależniona od wykupionego pakietu telewizji JAMBOX.
  • Aktualnie wszyscy Abonenci usług JAMBOX mają dostęp do tego samego zakresu JAMBO Nagrywarki (7 dni dostępności nagrania, 250 GB dysku, 3 kanały w tym samym czasie) przy czym dla Abonentów pakietów Start, Start Plus, Mikro i Mini parametry te ulegną zmianie po zakończeniu okresu testowego JAMBO Nagrywarki.
  • Udostępniona aktualnie usługa jest w wersji testowej i Operator nie gwarantuje poprawności działania.

Instrukcja obsługi

Ekran nagrań i wybór dysku

Jeśli Abonent nie ma podłączonego dysku USB to domyślną nagrywarką jest JAMBO Nagrywarka (JPVR).
Jeśli Abonent ma podłączony dysk USB, na ekranie Nagrania są dostępne 3 zakładki: Archiwum/Nagrywarka/Zaplanowane – przełączanie pomiędzy zakładkami odbywa się przy pomocy strzałek lewo/prawo na pilocie
Archiwum to dysk USB
Nagrywarka to JAMBO Nagrywarka (JPVR)

Jeśli Abonent ma podłączony dysk USB to może zmienić domyślną nagrywarkę na JAMBO Nagrywarkę – MENU->Nagrania->OK (menu podręczne – Funkcje) -> Wybór usługi.
Do wyboru jest Archiwum USB i JAMBO Nagrywarka

Domyślna nagrywarka na ekranie Nagrania jest widoczna w prawym górnym rogu jako ikona. JAMBO Nagrywarka ma ikonę JPVR – po zmianie dysku na lokalny podświetlana jest ikona USB.
Na ekranie Archiwum/Nagrywarka widoczna jest lista nagrań, która oprócz daty i godziny nagrania, trwania pokazuje również czas przez jaki nagranie będzie dostępne do odtworzenia.
W menu podręcznym pod pozycją Pomoc znajduje się legenda opisująca ikony statusu nagrania.

Nagrywanie

JAMBO Nagrywarka jest dostępna na wybranych kanałach, które na ekranie EPG są oznaczone ikoną JPVR w lewej dolnej części ekranu (1)
Użytkownik zleca nagrywanie analogicznie jak przy tradycyjnej nagrywarce np. z ekranu EPG, z wyszukiwarki czy podczas oglądania danego kanału
Nagrywanie można zlecić z menu podręcznego np. w EPG naciskając OK i po wybraniu z menu ‘Nagraj do’ (obok napisu jest wyświetlana nazwa USB lub JPVR, w zależności od wybranej usługi domyślnej)

Nagranie można także włączyć bezpośrednio z pilota naciskając lewy/dolny przycisk
Możliwe jest nagranie audycji w trakcie jej emisji, wtedy przy odtwarzaniu nagrania mamy dodatkowy pasek (pomarańczowy), który pokazuje nam, w którym momencie nagranie zostało zlecone oraz zatrzymane. Przy odtwarzaniu nagrania, oprogramowanie zapyta użytkownika czy chce oglądać od momentu zlecenia nagrania czy od początku

Usługa JAMBO Nagrywarki umożliwia oglądanie audycji od początku, nawet wtedy gdy użytkownik rozpoczął nagrywanie w trakcie emisji (podczas odtwarzania można nacisnąć INFO i z menu podręcznego wybrać „Powrót do początku”)